VIP-school      verkoop / informatieverwerking / personenzorg